Vad är Colour of Love?

Colour of Love

Colour of Love är en säkrare sex-kampanj som låter utbildade informatörer besöka festivaler och andra events för att prata om sex, säkrare sex, njutning, kondomanvändning, könssjukdomar, anatomi och testning med deltagarna på festivalen.

Kampanjen är ett samarbetsprojekt mellan RFSL, RFSL Ungdom och RFSU.

Kampanjens övergripande mål
•    Att öka kunskapen om hiv/STI och säkrare sex bland de ur målgruppen vi möter i projektet.
•    Projektet syftar även till att underlätta reflektion kring samt skapa positiv attityd till säkrare sex bland dessa.

Hur jobbar Colour of Love?

Colour of Love jobbar genomgående med samtalsbaserade metoder, vi vill prata med människor om saker som har med sex och säkrare sex att göra. Vi startar samtal om kondomanvändning, egna strategier för säkrare sex, fakta kring sexualitet och information och tankar kring testning.

Självklart får alla som träffat oss ett kit med kondom, glidmedel och information, men det är inte huvudfokus för kampanjen. Vi vill att människor själva ska få verktyg att välja säkrare sex.

 Målgrupper

Colour of Loves målgrupper är ungdomar, unga vuxna och män som har sex med män i åldrarna 15-25. Dessa preventionsgrupper har identifierats som högst prioriterade i preventionen av klamydia respektive hiv.

Colour of Loves budskap

Behåll den sköna känslan

Om man praktiserar säkrare sex kan man ha det skönt även efter sex, utan att behöva bekymra sig för att ha fått en könssjukdom eller att ha utsatt någon annan för risken att exponeras för en STI. Man väljer alltid om man har säkrare sex eller inte, det är ett aktivt val.

Testa dig regelbundet

Testning är en viktig del av Colour of Loves budskap. Vi vill avdramatisera testning. Det är också viktigt att trycka på att det är ansvarstagande och innebär en frihet att testa sig.

Samordnare

För att driva projektet finns våra samordnare, som är utbildade för att kunna utbilda informatörer och samordna kampanjer. Samordnarna är aktiva i RFSL, RFSL Ungdom eller RFSU:s lokala föreningar och finns spridda runt om i landet.

Informatörer

För att jobba som Colour of Love-informatör ska du ha gått en av Colour of Love:s informatörsutbildningar. Den är en heldagsutbildning som hålls på olika orter i landet vid olika tillfällen under året. När du har gått utbildningen kan du hänga med på alla kampanjer som Colour of Love arrangerar, vilket brukar vara väldigt uppskattat av de som jobbar. Man har roligt, träffar nya kompisar och gör en mycket bra sak för människors möjligheter till skönt, njutbart säkrare sex.

Lokala kampanjer

Kampanjer lokalt bedrivs oftast i samarbete mellan RFSL, RFSU och RFSL Ungdom på orten i samarbete med det landsting där de lokala föreningarna finns. För att delta i dessa kampanjer krävs självklart att du gått Colour of Love:s informatörsutbildning. Exakt var kampanjerna utförs beror på var de lokala föreningarna tycker att det är viktigt och roligt att vara.

Regionala kampanjer

De regionala kampanjerna är äger rum på större events såsom musikfestivaler och stadsfestivaler. Dessa kampanjer arrangeras av Colour of Love nationellt tillsammans med landstingens representanter i respektive Kunskapsnätverk.

Behåll den sköna känslan!