Kunskapsnätverk

Kunskapsnätverk

Colour of Love samarbetar nära med landstingens sex kunskapsnätverk för hiv/STI-prevention kring de regionala kampanjerna.

De sex kunskapsnätverken är:

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna

Kontaktperson kunskapsnätverket: Maria Kivi (Landstinget Dalarna), Maria.Kivi@ltdalarna.se

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Kontaktperson kunskapsnätverket: Olof Wängborg och Sofia Hammarström (Västra Götaland-regionen),  och .

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!

Norr

Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.

Kontaktperson kunskapsnätverket: Lena Lindgren, lena.lindgren2@lvn.se, 070-1902579

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!

Stockholm/Gotland

Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt region Gotland

Kontaktperson kunskapsnätverket: Edward Summanen (LAFA), edward.summanen@sll.se

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!

 

Skåne

Region Skåne och Malmö stad

Kontaktperson kunskapsnätverket: Pia Ternlund, , 076-8890172

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!

 

Adlon

Landstingen i Östergötland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Örebro och Sörmland samt Region Halland.

Kontaktperson kunskapsnätverket: Elin Ståhl Johansson, elin@adlongruppen.se

Arenor

Mer information kommer under våren 2016!