Lokal kampanj

Lokala kampanjer

Colour of Love består av två typer av kampanjer – lokala och regionala. De lokala kampanjerna utförs av de lokala organisationer inom RFSL, RFSU och RFSL Ungdom som väljer att delta.

De lokala kampanjerna finansieras också lokalt – oftast av respektive landsting men ibland av de hiv/STI-medel som organisationerna redan har blivit tilldelade.

Var och när lokala kampanjer och utbildningar kommer att hållas bestäms helt och fullt av de medverkande föreningarna.